Algemene voorwaarden

OPGEMAAKT OP: 1 januari 2020

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, de toepasselijke wet- en regelgeving en de naleving daarvan. Als u het niet eens bent met een van de genoemde voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze site is beveiligd door het relevante auteursrecht en merkenrecht.

Gebruikslicentie

Het is toegestaan om tijdelijk één duplicaat van het materiaal (gegevens of programmering) op de site van Wooden Heart te downloaden voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is slechts een vergunning en geen uitwisseling van titel, en onder deze vergunning mag u niet:
het materiaal wijzigen of kopiëren;
het materiaal gebruiken voor elk commercieel gebruik, of voor elke openbare presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
proberen een product of materiaal op de site van Wooden Heart te decompileren of opnieuw op te bouwen; alle auteursrecht- of andere beperkende documenten uit de materialen te verwijderen; of de materialen overbrengen naar iemand anders of zelfs de materialen op een andere server “spiegelen”.

Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd als u een van deze beperkingen negeert en kan worden beëindigd door Wooden Heart wanneer dit wordt overwogen. Na het beëindigen van de vergunning of wanneer uw kijkvergunning wordt beëindigd, moet u alle gedownloade materialen in uw eigendom vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

Disclaimer

De materialen op Wooden Heart site zijn gegeven “as is”. Wooden Heart geeft geen garanties, communiceert niet of suggereert niet, en doet dus afstand van alle andere garanties, inclusief zonder belemmering, afgeleide garanties of staten van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of niet-nakoming van gelicentieerde eigendommen of andere inbreuk op rechten. Verder garandeert Wooden Heart niet of doet het geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de onwrikbare kwaliteit van het gebruik van de materialen op zijn website of in het algemeen het identificeren met dergelijke materialen of op bestemmingen die verbonden zijn met deze website.

Beperkingen

In geen geval mag Wooden Heart of zijn leveranciers worden onderworpen aan enige vorm van schade (zonder beperking, schade voor verlies van informatie of voordeel, of vanwege zakelijke bemoeienis) die voortkomt uit het gebruik of de machteloosheid om het materiaal op de internetpagina van Wooden Heart te gebruiken, ongeacht de mogelijkheid dat Wooden Heart of een door Wooden Heart goedgekeurde agent mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. Aangezien een aantal mogelijkheden geen beperkingen op de garanties of verplichtingen voor zware of toevallige schade toestaan, kunnen deze beperkingen voor u geen verschil maken.

Amendementen en fouten

Het materiaal dat op de site van Wooden Heart te zien is, kan typografische of fotografische fouten bevatten. Wooden Heart garandeert niet dat de materialen op zijn site exact, afgewerkt of actueel zijn. Wooden Heart kan verbeteringen aan het materiaal op haar site uitrollen wanneer dit zonder kennisgeving gebeurt. Wooden Heart doet dan ook geen enkele toezegging om het materiaal bij te werken.

Links

Wooden Heart heeft het merendeel van de websites of links die verbonden zijn met haar website niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke verbonden webpagina. Het opnemen van een verbinding impliceert geen steun van Wooden Heart aan de site. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.

Gebruiksvoorwaarden van de site wijzigingen

Wooden Heart kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website telkens zonder kennisgeving actualiseren. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de op dat moment geldende vorm van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Elk geval dat zich identificeert met de site van Wooden Heart moet worden beheerd door de wetten van het land België zonder rekening te houden met de wettelijke bepalingen.

Privacybeleid

Uw privacy is cruciaal voor ons. We hebben dit beleid opgesteld met het einddoel dat u moet zien hoe we individuele gegevens verzamelen, gebruiken, doorgeven en openbaar maken en hoe we ze gebruiken. De volgende blauwdruk geeft ons privacybeleid weer.

Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden waarvoor de informatie wordt verzameld identificeren.

Wij verzamelen en gebruiken individuele gegevens enkel en alleen om aan de door ons opgegeven redenen te voldoen en voor andere goede doeleinden, tenzij wij de toestemming van het betreffende individu krijgen of zoals vereist door de wet.

Wij zullen de individuele gegevens alleen bewaren voor de duur die noodzakelijk is om aan die redenen te voldoen.
Wij zullen individuele gegevens verzamelen met behulp van wettelijke en redelijke middelen en, waar passend, met de informatie of instemming van de betrokken persoon.
Persoonlijke gegevens moeten belangrijk zijn voor de redenen waarom ze worden gebruikt, en, in de mate dat dit essentieel is voor die redenen, moeten ze nauwkeurig zijn, afgewerkt en bijgewerkt.

Wij beschermen individuele gegevens door middel van veiligheidsschermen tegen ongeluk of inbraak, en ook tegen niet-goedgekeurde toegang, onthulling, duplicatie, gebruik of wijziging.
We zullen klanten onmiddellijk toegang geven tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.
We zijn gericht op het leiden van onze onderneming volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig is en wordt gehandhaafd.